Technická data

  • Nosnost 2 osoby a přítěž do celkové hmotnosti 275 kg
  • Výškový dosah min. 27 m
  • Boční dosah 14,5 m
  • Rozsah otoče 360°
  • Hmotnost plošiny 5.600 kg

Nástavbu plošiny lze provést na jakýkoliv podvozek užitkového automobilu s užitnou nosností minimálně  6 500 kg. Možnost kontejnerového provedení např. natahování systém CTS CTS 08-39-S viz fotogalerie.

 

Popis zařízení

Základní uspořádání pracovní plošiny tvoří kontejnerový rám s robusní otočí Brück, která nese sloup s ramenem na jehož konci je kloubově uchycený bezúdržbový teleskop ukončený pracovním košem. Vodorovná stabilizace koše má unikátní mechanické bezúdržbové řešení. Tuhá konstrukce zdvíhacího umožňuje i při plném zatížení v koši bezpečně pracovat v celém rozsahu pracovního diagramu bez omezení. Veškeré konstrukční uzly nástavby jsou galvanicky pokoveny. Ovládání plošiny z koše je prováděno pomocí dálkového elektro-hydraulického proporcionálního ovládání DANFOSS, ze dvou ovládacích míst a to od podvozku plošiny (nikoliv od sloupu otoče!), nebo z pracovní klece. Pohon plošiny je odvozen od čerpadla přes PTO podvozku. Vedení kabelů a hadic vnitřkem ramen a teleskopu. Možnost zapínání a vypínání motoru podvozku z pracovního koše a ze spodního panelu řízení. Otoč ramen 360°. V koši el. zásuvka 230V/AC. Možnost dvojité elektrické isolace zdvíhacího zařízení do 1000V/AC. Stabilizační terénní kloubové podpěry vybavené senzory snímání tlaku jsou plně hydraulické, přibližují se k zemi kolmo a nepoškozují povrch komunikací. Výrobek odpovídá normě EN 280 a CE . Určeno pro podvozky N2 s nosičem s minimální nosností 6500 kg.