Technická data

  • Nosnost 2 osoby a přítěž do celkové hmotnosti 250Kg
  • Pracovní výška 12/14m
  • Boční dosah 6/6,5m
  • Rozsah otoče 360°
  • Hmotnost plošiny 1.350kg


Popis zařízení

Základní uspořádání plošin řady LCV- 2 - 12/14 dvouramenné nástavby tvoří rám s robusní otočí, která nese sloup s rameny na jehož konci je zavěšen pracovní koš, jehož stabilizace ve vodorovné rovině je mechanická.

Tuhá konstrukce zdvíhacího zařízením zaručuje bezpečnou práci i při maximálním pracovním dosahu koše. Řízení pracovních pohybů celé plošiny je plynulé, proporcionální, ze dvou ovládacích míst a to od podvozku plošiny a z pracovní klece. Pohyb plně zatíženého koše je v celém rozsahu pracovního diagramu bez omezení.

Pohon plošiny je odvozen od čerpadla podvozku, možnost zapínání a vypínání motoru podvozku z pracovního koše. Otoč ramen 360°. Stabilizační kloubové opory jsou plně hydraulické.