Technická data

  • Nosnost 2 osoby a přítěž do celkové hmotnosti 275 kg
  • Výškový dosah nahoru 12 m dosah dolů pod most 12/10 viz pracovní diagram
  • Boční dosah 10 m
  • Rozsah otoče 360°

Nástavbu plošiny lze provést na jakýkoliv podvozek užitkového automobilu s užitnou nosností minimálně 5 000 kg.

Pracovní dosahy lze upravit dle požadavků uživatele s ohledem na nosnost podvozku/nosiče Možnost kontejnerového provedení např. natahování systém CTS 08-39-S viz fotogalerie.

 

Popis zařízení

Základní uspořádání pracovní plošiny tvoří samonosný rám s otočí Brück, která nese sloup s prvním pantografickým ramenem na jež konci je Brück ložisko rotátoru na kterém je zavěšeno druhé rameno na jehož konci je kloubově uchycený teleskopický výložník s JIB ramenem a zavěšeným pracovním košem. Stabilizace koše je hydraulická ,řízená náklonoměrem. Pracovní polohy ramen jsou omezovány senzory poloh a náklonoměry, které zaručují bezpečnou práci zejména pod mostním tělesem.

Řízení pracovních pohybů celé plošiny je plně hydraulické, nebo elektrohydraulické proporcionální "DANFOSS" ze dvou ovládacích míst a to od podvozku plošiny, nebo z pracovní klece. Pohyb plně zatíženého koše je v celém rozsahu pracovního diagramu bez omezení. Pohon hydraulickým čerpadlem od převodovky motoru auta. Možnost nastavení rychlostí rychlostí obou otočí, výsuvu teleskopu a zdvihu ramen. Vypínání motoru podvozku z pracovního koše. Možnost alternativního pohonu na 380V/AC. Otoč ramen 360°. V pracovním koši je el. zásuvka 230V/AC. Stabilizační, plně hydraulické kloubové opory umožňují bezečnou práci i ve složitém terénu.

Výrobek odpovídá normě EN280 a CE.