Technická data

  • Nosnost 2 osoby a přítěž do celkové hmotnosti 200kg
  • Výškový dosah 15,2m
  • Boční dosah 7m
  • Otoč sloupu točnice ramen 360°
  • Váha nástavby 1 400kg

 

Popis zařízení

Základní uspořádání tříramenné plošiny tvoří ocelový rám s robusní otočí, která nese sloup s kloubově uchycenými rameny na jejíchž konci je zavěšen pracovní koš. Tím je dosaženo optimální transportní délky a zlepšení manévrovací schopnosti pracovního koše, jehož stabilizace ve vodorovné rovině je mechanická. Řízení pracovních pohybů celé plošiny je plynulé, plně hydraulické ze dvou ovládacích míst a to od podvozku plošiny (nikoliv od sloupu otoče), nebo z pracovní klece.

Výkonné čerpadlo společně s plynulým řízením umožňuje rychlé dosažení výškových a bočních dosahů, které nejsou v celém průběhu pracovního diagramu omezovány - koš jde od země. Pohon plošiny je odvozen od převodovky motoru podvozku hydraulickým čerpadlem, možnost startování a vypínání motoru podvozku ze spodního panelu řízení a z koše. Veškeré konstrukční uzly mají antikorozní úpravu galvanickým pokovením. Stabilizační opěry jsou plně hydraulické a jsou vybaveny snímači tlaku.